krepelka jiri2Po dlouhé nemoci zemřel Ing. Jiří Křepelka (67), nestor českých dostihových publicistů, muž ostrého pera a novinář, který zasvětil svou novinářskou kariéru koním a především dostihovému sportu. V posledních 20 letech se věnoval odborným publikacím v týdeníku Zemědělec v časopise Náš chov. Jeho posledním velkým projektem byl Nejkrásnější kůň České republiky. 


Absolvent pražské Vysoké školy zemědělské, později i zaměstnanec Státního závodiště v Praze, se vrhl na novinářskou činnost v tehdejších Zemědělských novinách, kde se nejen věnoval tradičním pozvánkám a zpravodajství z dostihů, ale zavedl i první stálou dostihovou rubriku „Co nového v turfu“, která dlouhou řadu let přinášela čtenářům aktuální informace z našeho turfu a ze zkratky -gio-, kterou své články podepisoval, udělala respektovanou značku.  

V polovině roku 1979 převzal vedení redakce časopisu Turf, z něhož, mj. za pomoci dr. Jana Schulmanna a Michaela Horáčka, vybudoval respektované odborné médium. Jeho často kritické články byly osvěžením v tehdejší publicistice a titulky některých jeho úvodníků jako "Pikola kontra Ničí krok" či "Čarodějka poslice" vešly do dějin české dostihové žurnalistiky. Začátkem 90. let spojil své síly s nejčtenějším koňským časopisem v ČR Jezdectví a výrazně posunul jeho profil směrem k dostihovému sportu. 

Neomezoval se ale jen na psaní, v 80. letech působil jako manažer dostihové stáje plemenářského podniku Motěšice a později i celého plemenářského podniku Tlumačov – hřebčína Napajedla. Stál též u zrodu obou koňských výstav – v Lysé nad Labem i v Pardubicích. 

V posledních letech se dostihům věnoval v menší míře, ale kontakt s děním neztrácel a stále publikoval články o českých dostizích a chovu plnokrevníka v časopisech jako Zemědělec či Náš chov. Spolupracoval také s Asociací svazů chovatelů koní České republiky, byl ideový tvůrce výstavy Koně v akci v Pardubicích, která se letos konala již po sedmnácté.

Ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní ČR, vydavatelstvím Profi Press a Lucií Hladovou Jiří Křepelka v roce 2010 založil projekt Nejkrásnější kůň České republiky, který propaguje široké veřejnosti koně. S těmi se Jiří Křepelka poprvé setkal v deseti letech při návštěvě chuchelského závodiště se svým dědečkem. Koně provázeli Jiřího Křepelku po cestě životem až do jeho smrti 16. října 2015.

Čest jeho památce


  
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net