Gabon2Slovenská Dostihová autorita v úterý 9. července uzavřela případ pozitivního nálezu antidopingové kontroly u koně Gabon (Ten Sovereigns) po jeho vítězství v tamní Velké jarní ceně. Svěřenci Ingrid Janáčkové Koplíkové byla ve vzorku nalezena zakázaná látka dexamethasone, jejíž přítomnost potvrdila i analýza B-vzorku provedená v Anglii. Jde o stejnou látku, která byla nalezena i ve vzorku Biriatou, kvůli němuž byl tento kůň českou Pořádkovou komisí před dvěma týdny diskvalifikován a trenérka dostala peněžitou sankci 20.000 Kč a podmínečné odnětí licence.

 
Slovenská autorita se na základě pozitivního nálezu rozhodla diskvalifikovat koně Gabon z Velkej jarnej ceny, čímž se vítězem stal domácí Boulevard Blanqui, a trenérce Janáčkové Koplíkové udělit sankci 1.300 €. Vedle toho musí trenérka uhradit náklady ve výši 200 € za analýzu A-vzorku a majitel stáj Statek Blata Český ráj náklady na analýzu kontrolního B-vzorku ve výši 2.000 €

Slovenská Dostihová autorita v zápise cituje trenérčino vyjádření, že kůň Gabon nebyl v žádném případě léčen preparáty, které by nalezenou látku obsahovaly a neví, jak se mohla do těla koně dostat. Dostihová autorita následně konstatovala, že odpovědnou osobou je dle DŘ trenér a mj. dodala, že při rozhodování o výši sankce přihlédla k tomu, že jde o první provinění proti zmíněným pravidlům (výše zmíněný případ Biriatou spadá pod českou autoritu, pozn. red.). 

Miloslav Vlček
foto Závodisko Bratislava    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net