smichoff stratovariusDostihový soud vyhověl odvolání majitele dostihové stáje DS Moravia Magna Martiny Sklenářové proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28. října 2023 ve Slušovicích a změnil doběh dostihu Cena rodiny Černockých, v němž se původně na prvním místě umístil Smichoff a na druhém Stratovarius. 

 
Na základě: dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, dostihového protokolu, zprávy předsedy Dostihové komise Ing. J. Vaňourka, videozáznamu dostihu a cílové fotografie doběhu dostihu pořízené cílovou kamerou Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné, a rozhodl se změnit rozhodnutí Dostihové komise tak, že na prvním místě současně doběhli koně č. 4 SMICHOFF (FR) a č. 9 STRATOVARIUS.

Jak uvádí Zápis z jednání, zveřejněný ve Věstníku ČT č. 20, "Předseda Dostihové komise ke schválení výsledku dostihu č. 1328 uvedl, že byl v souladu s (DŘ § 372 DŘ požádán rozhodčím u cíle, aby byl přítomen při vyhodnocení cílové fotografie koní na prvních dvou místech. Dostavil se tedy spolu s dalším členem Dostihové komise. Cílová fotografie nebyla kvalitní, nicméně po asi minutovém zkoumání, zvětšování, filtrování a jiných operacích, které nabízí software kamery a tiskárny, se všichni tři shodli, že na prvním místě vidí koně č. 4 SMICHOFF (FR) a na druhém místě koně č. 9 STRATOVARIUS, proto takto schválili i doběh dostihu. V průběhu odpoledne se ještě podařilo vyfiltrovat černobílou cílovou fotografii, která byla podle jeho mínění ještě o něco průkaznější.

Dostihový soud měl k dispozici barevný i černobílý výřez cílové fotografie i celkový snímek cílové kamery včetně zrcadlového odrazu.

Na celkovém snímku cílové kamery je patrné, že čára sotva se dotýkající dobře zřetelné špičky nosu zrcadlového odrazu koně blíže ke kameře (kůň č. 4 SMICHOFF (FR)) těsně prochází špičkou nosu skutečného obrazu koně č. 9 STRATOVARIUS, přičemž však nelze naprosto jednoznačně určit, kde se ve vztahu k této čáře nachází špička nosu koně 4 SMICHOFF (FR) na skutečném obraze (zda před či za touto čárou). To také znamená, že cílová kamera nemohla být nastavena správně. V každém případě ani barevná, ale ani černobílá fotografie neposkytuje natolik zřetelné zobrazení hlav koní, aby bylo možné s naprostou jistotou určit, kde přesně mají v okamžiku proběhnutí cílem tito koně špičky svých nosů, a tedy kdo proťal cílovou čáru jako první. Nelze tak jinak než uplatnit ustanovení § 371 Dostihového řádu, které říká, že „Proběhnou-li cílem dva koně současně, takže ani za pomoci cílové fotografie (filmu) nemůže rozhodčí u cíle rozhodnout, kdo z nich je vítězem, označí doběh jako "současné vítězství“."

Vyhlášením současného doběhu přibylo další vítězství žokeji Davidu Liškovi, který byl v sedle Stratovaria. Před posledním mítinkem v Lysé nad Labem, kde budou na programu 6 či 7 rovinových dostihů (jeden možná bude rozdělen), tak má již 25 vítězství a s náskokem 10 vítězství před Martinou Havelkovou a Alenou Plimlovou i jistotu zisku dalšího titulu šampióna českých rovinových jezdců.

Miloslav Vlček
foto Jockey Club      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net