Tuto neděli začne v Bratislavě jako po Budapešti druhém středoevropském závodišti letošní sezóna. Ta by měla přinést podstatně více stability než loňská, kdy se na Slovensku uskutečnilo jen 40% původně plánovaných mítinků a byla vyplacena jen zhruba čtvrtina dotací oproti roku 2019.

 
Na tradiční každoroční poradě zástupců Závodiska, š.p., které je zároveň řídící dostihovou autoritou, a trenérů dostihových koní, podrobil loňskou sezónu kritice současný ředitel Závodiska JUDr. Marián Šurda, který vedení slovenské autority znovu převzal na sklonku loňského roku. "Sezóna vážným způsobem narušila stabilitu dostihového provozu s možnými následky i pro budoucí léta," cituje Šurdu Zápis z uvedené porady, zveřejněný v nejnovějším Věstníku slovenského turfu. Z jeho pohledu selhal management státního podniku a dostihy se evidentně dostaly na druhou kolej, zatímco v minulosti byly prioritou, které se vše mělo podřídit.

Ředitel Šurda za poradě konstatoval, že každoročně klesá počet v ŠR registrovaných koní, což přináší řadu otazníků. Také zhruba 20% koní, kteří startují, ukončí sezónu s nulovým ziskem. Ve snaze pomoci této kategorii koní Závodisko přistoupilo ke změně Dostihového řádu, kterým nastavuje "variabilnější nastavení rozdělení dotací nezi vítěze a umístěné koně, v závislosti na kategorii dostihu, s cílem v maximální míře podpořit koně registrované na Slovensku. Předpokládá se, že rozdělení dotací bude mezi šest až sedm umístěných koní."     

Nepřehlédněte: Stáj Meridian má nového rychlíka - za 50.000 € získaného tříletého valacha Drish Venture

Na rozdíl od loňska, kdy z celkové státní dotace, kterou Závodisko obdrželo, bylo na ceny dostihů určen jen zlomek, letos "vyčlení maximum dostupných finančních prostředků na dotace, majitelské a chovatelské prémie." S tím souvisí i změna v alokaci prostředků. "V dostizích nejvyšší selekční úrovně se položí akcent na majitelské prémie (celkem 90.320 €, nejvíc v historii), v provozních dostizích naopak dojde k vyššímu nárůstu dotací. V porovnání s posledním standardním rokem 2019 se dotace V. kategorie zvýší z 1400 € na 1800 €, IV. kat. z 2000 € na 2400 € a III. kat. z 2600 € na 3000 €, což je vyšší suma než v ČR, Maďarsku a Polsku." (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking