velka letni 2017Dle rozhodnutí dostihové komise žokej Palík zadržel koně. Jde o jeden z nejvážnějších přestupků proti Dostihovému řádu. Ohrožuje důvěryhodnost dostihů a v celém dostihovém světě bývá postihován nejpřísnějšími sankcemi. Pro následující kariéru postiženého jezdce dostihových koní mívá zpravidla fatální následky.


Ne tak u nás. Za takový přestupek dostihová komise odebrala žokejovi Palíkovi licenci na dva dostihové dny. Tato sankce byla letos dostihovými komisemi uložena několikrát a vždy to bylo za nadměrné použití bičíku. Pokud ji dostihová komise uložila v tomto případě za mnohem závažnější přestupek (s dopadem nejen, abych tak řekl do environmentální, ale i ekonomické důvěryhodnosti dostihového provozu), svědčí to dle mého přesvědčení o její vnitřní nejistotě. Nechci dostihovou komisi podezřívat, že tuto sankci uložila proto, aby její jednání a rozhodnutí nemohl projednávat odvolací orgán JC.

Žokej Palík se dle vlastního vyjádření dožadoval nápravy přímo u JC ČR. Odpověď zněla: „V souladu s platnými ustanoveními Dostihového řádu, které neumožňují ve Vašem případě podat odvolání, prezidium JC ČR rozhodlo ponechat rozhodnutí dostihové komise beze změn.“

Je doslova hrozné, že JC ČR, který by měl mít eminentní zájem na čistém štítu českých dostihů, respektuje nekonsistentní rozhodnutí svého prvoinstančního disciplinárního orgánu místo toho, aby ve vlastním zájmu využil svého oprávnění obsaženého v § 470 DŘ: „Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k dostihovému soudu“, a umožnil tak odvolacímu orgánu v klidu a s rozvahou v odvolacím řízení posoudit skutkovou podstatu přestupku a eventuálně uložit přiměřenou sankci v případě, že jej odvolací řízení potvrdí.

Pavel Viceník
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking