Česká asociace steeplechase, z.s., se v úterý 24.10.2023 písemně obrátila na předsedkyni představenstva Dostihového spolku a.s. MUDr. Štěpánku Fraňkovou a na jeho výkonného ředitele, Mgr. Jaroslava Müllera a vyjádřila znepokojení svých členů, především trenérů a majitelů překážkových koní nad v podstatě nezdůvodněným rozhodnutím Dostihového spolku a.s. neuspořádat Závěrečný dostihový den 12.11.2023.


Zrušení dostihového dne za situace, kdy je podzimní počasí dostihově příznivé, dráha v perfektním stavu a poslední pardubické dostihy umožňující účast i začínajícím koním v dostizích nižších kategorií se konaly na počátku srpna, zpochybňuje deklarované snahy pořadatele umožnit koním sbírat zkušenosti na pardubické dráze, kterou dráha v Kolesách, tím méně v Lysé nad Labem nemůže plně nahradit.

ČASCH pokládá takové rozhodnutí hlavního překážkového pořadatele v této zemi za naprosto bezprecedentní a především neseriózní, poškozující nejen trenéry a majitele, kteří s tímto dostihovým dnem počítali a připravovali na něj koně, ale i pověst pořadatele, obraz závodiště a překážkové dostihy jako takové.

ČASCH proto apelovala na představenstvo Dostihového spolku, a.s., aby své rozhodnutí ještě zvážilo a pokud na něm setrvá, aby je řádně odůvodnilo a vysvětlilo jak dostihové veřejnosti, tak zejména trenérům a majitelům, jichž se týká především a jejichž úsilí tímto rozhodnutím zmařili a očekávání nenaplnili.    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net