ilustracniPro pravidelné dosahování maximálního výkonu koňských sportovců má výživa, beze sporu, zásadní význam. Bez dobře vyvážené stravy nemohou koně podávat vysoký výkon a bez dobře fungujícího gastrointestinálního traktu nemohou koně plnohodnotně transformovat krmivo na výkonné palivo.


Porozuměním tomu, jaké procesy v gastrointestinálnímu traktu koní probíhají a zlepším vašich znalostí o trávení, vám pomůže, pomocí správně zvoleného krmiva, získat co nejvíce z výkonnostního potencionálu vašeho koně. Některé části trávicího traktu mají na využitelnost živin větší vliv než ostatní a zaměření se na ně pomůže podpořit špičkový výkon.

Dutina ústní

Pro posouzení funkce dutiny ústní, v procesu trávení, si hlavní pozornost zaslouží zuby. Je to pochopitelné, protože řezáky (přední zuby) jsou zodpovědné za uchopení krmiva a stoličky (lícní zuby) mají na starosti drcení krmiva a jeho rozmělnění na malé kousky. Při průchodu trávicí soustavou jsou z nich pak živiny lépe využitelné.

Moderní způsoby krmení koní mají velký podíl na, dnes stále častějším, výskytu problémů se zuby. Používáním průmyslově vyráběných krmiv (müsli a granulovaných koncentrátů), mají koně větší tendenci ke vzniku zubních deformit.

Pravidelnou kontrolou profesionálním koňským stomatologem nebo veterinářem, který se specializuje na stomatologii, lze deformity včas odhalit a snadno napravit. Zbroušení přerostlých ostrých hran třenových zubů a stoliček, je pro tyto profesionály součást jejich každodenní práce. Jakmile jsou zuby správně ošetřeny, jsou opět schopny krmivo dobře mechanicky zpracovat.
Nedostatek správné zubní péče se po čase vždy projeví ztrátou hmotnosti. Neschopnost sousto řádně rozžvýkat, může způsobit problémy i v dalších částech gastrointestinálního traktu.
Jazyk napomáhá při posunu krmiva z přední části úst do zadní a připravuje sousto na polknutí. Někdy může následkem nějaké nehody dojít k poranění jazyka nebo, že se kůň sám do jazyka kousne. Není zcela neobvyklá událost otevřeného poranění tkáně jazyka nebo poranění říznutím o ostý předmět. Během hojení může být jeho funkce dočasně omezena, ale zřídka kdy dlouhodobě zcela brání žvýkání nebo polykání sousta.

Koně mají tři páry slinných žláz. Největší příušní slinné žlázy, průměrně velkého dospělého koně, dokáží denně produkovat více než 10 litrů slin. Po požití jetele lučního, který napadá houba Slafractonia leguminicola (dříve Rhizoctonia leguminicola ), bylo zaznamenáno několik poruch činnosti slinných žláz. Její toxiny u koní způsobí, mimo jiné, hypersalivaci.

Doporučení: Vyhledejte uznávaného koňského zubaře nebo veterináře a alespoň jednou ročně nechte zkontrolovat chrup vašeho koně. Starší koně a ti s abnormálnín postavením čelistí (papoušek nebo opice), mohou potřebovat návštěvu dentisty častěji. Mladí koně by měli mít kontrolu chrupu stejně často, tak jako dospělí a problémy se zuby by se měly řešit okamžitě.

Žaludek

Průchod sousta z úst do žaludku málokdy naráží na problémy. Výjimkou jsou případy dávení nebo ucpání jícnu. Ty mohou být způsobeny téměř jakýmkoli krmivem, které je prohltnuto. Větší riziko bývá při zkrmování nedostatečně zvlhčených, silně hygroskopických, cukrovarských řízků nebo podávání celého ovoce. Koně, kteří jednou měli diagnózu ucpání jícnu, často bývají náchylní k opakujícím se epizodám. V případě ucpání jícnu a dávení je nutný okamžitý veterinární zásah.

Žaludek koně pojme pouze 7,5 až 15 litrů tráveniny, což je výrazně méně než žaludky zvířat podobné velikosti. Objem žaludku určuje jak objemná má být jedna porce. Vzhledem k dané kapacitě nemůže kůň efektivně zpracovat nepřiměřeně velkou dávku krmiva.

Žaludek vylučuje žaludeční šťávy tvořené kyselinou a enzymy. Tyto tekutiny jsou neuvěřitelně účinné při dalším trávení krmiva a přípravě živin k absorpci přes gastrointestinální membrány do krevního řečiště. Vstřebané živiny jsou krví následně rozdistribuovány v celém těle pro jejich další využití.

Pernamentní produkce kyselých trávicích šťáv může být hrozbou pro výkonné sportovní a dostihové koně, zejména ty, kteří jsou dlouhodobě ustájeny v boxu, bez možnosti výběhu, a aniž by měli volný přístup k dostatku kvalitního sena. Pravidelný příjem píce podporuje zdraví žaludku dvěma způsoby. Jednak stálá produkce slin zvlhčuje krmivo, usnadňuje prožvýkání a polykání sousta a dostatečná produkce slin také snižuje kyselost v žaludku. Plný obsah žaludku lépe absorbuje a ředí trávící šťávy, čímž se chrání jemná sliznice žaludku před erozí a eventuálním vznikem žaludečních vředů.

Žaludeční vředy jsou obecně známý zdroj problémů sportovních a dostihových koní. Ačkoli vnější příznaky se mohou projevovat odlišně, je obvyklé, že koně jsou „kyselí“, neochotní pracovat a mají znatelný pokles výkonnosti. Klinické příznaky mohou zahrnovat ztrátu hmotnosti, letargii a matnou srst.

Doporučení: Pokud kůň již dříve zažil ucpání jícnu, a tak abyste se mu v budoucnosti vyhnuli, zaměřte se na prevenci. Rozprostření sena a a dávky jadrného krmiva na velký povrch napodobňuje způsob pastvy a podporuje spíše pomalý příjem příjmu potravy, „spásání“, než hltání. Pokud je problémem hltání koncentrovaného krmiva, vymyslete metodu, která příjem zpomalí. Dříve se z tohoto důvodu dávali do žlabu velké, hladké kameny, což vylučovalo rychlý příjem krmiva. Nebo, nyní je na trhu pro takové koně speciální krmítko, vybavené několika malými, mělkými otvory, které jsou naplněny krmivem. Kůň nemá problém s nedostatkem krmiva a jeho příjem je značně zpomalen.

Doporučení: Zajistěte koním vždy dostatek píce. Kvalita předkládané píce závisí i na koni. Dobře krmitelný kůň může dostávat průměrně kvalitní seno nebo pastvu, ale těžko krmitelný kůň musí dostávat jen vysoce kvalitní píci. Pro těžce krmitelné koně, náchylné k tvorbě žaludečních vředů, je vhodná kvalitní vojtěška,které má pufrovací schopnost. Pokud jste se rozhodli k redukci tvorby a podpoře léčby žaludečních vředů použít krmný doplněk, zvolte takový, který má pufrovací efekt, jako například Fitmin GASTRO PROTECTOR.

Tenké střevo

Ze žaludku se trávenina posouvá do tenkého střeva. Nový výzkum ukázal, že i ve dvanáctníku, segmentu tenkého střeva nejblíže žaludku, může docházet k tvorbě vředů. Z trávicího hlediska je tenké střevo životně důležité, protože se zde absorbují bílkoviny, vitamíny a minerály. Pokroky v technologii výroby krmiv vedly k vývoji organických forem minerálních látek, s vyšší mírou absorpce.

Chelatace je chemický proces, při kterém se minerál (železo, kobalt, měď, zinek, mangan) kombinuje se směsí aminokyselin a peptidů. Výsledné látky jsou známy jako cheláty. Tyto chelátované minerály jsou považovány za stravitelnější než anorganické formy. Jinými slovy, chelace zvyšuje biologickou dostupnost minerálů. Na rozdíl od anorganických minerálů, které nejsou vázány na aminokyseliny , jsou cheláty jsou popisovány jako organické minerály.

Doporučení: Nakupujte vysoce kvalitní krmiva, která obsahují chelátované minerály. Pokud si nejste jisti, zda vaše krmivo obsahuje tyto snadno vstřebatelné ingredience, pečlivě prostudujte obsah doplňkových látek na etiketě krmiva nebo krmného doplňku. Každý výrobce musí na výrobku deklarovat obsah a zdroj obsažených minerálních látek.

Hindgut - Zadní střevo

Hindgut je kolektivní termín pro slepé střevo a tlusté střevo. Tlusté střevo se dále dělí na tračník a konečník.

Slepé střevo je, díky fermentační schopnosti miliard mikroorganismů, centrem trávení píce. Trávení vlákniny vede k produkci energie, která je nezbytná pro záchovu a každodenní práci. Trávení vlákniny mikrobiální populací pokračuje i v dalších částech tlustého střeva.

Může se stát, že slepé střevo přestane pracovat na plný výkon. U koní v tréninku je jedna z nejpravděpodobnějších příčin poruchy trávení tlustého střeva acidóza.

Protože sportovní a dostihoví koně musí často jíst velké dávky koncetrovaných krmiv, stává se někdy, že se všechny škroby nestačí strávit v tenkém střevě. Bohužel, slepé střevo není nejlepším místem pro trávení škrobu. Jak mikroorganismy fermentují stále více a více škrobu, výrazně se mění prostředí slepého střeva a stává se stále více kyselým. Se zvýšením kyselosti dochází ke změně populace mikroorganismů, přičemž mnoho z prospěšných kultur vymírá.

Nestabilní mikrobiální populace způsobuje problémy se ztrátou kondice, úbytkem hmotnosti, neochotou přijímat krmivo, špatným výkonem, opakujícími se lehčími případy koliky a se začátkem některých zlozvyků (např.klkání).

Doporučení: Krmte malé porce, ne větší než 2,5 kilogramů tak, aby trávení škrobů bylo dokončeno dříve, než trávenina vstoupí do slepého střeva. Je obvyklé, že když je pro udržení tělesného kondice a splnění energetických požadavků pro výkon nutné velké množství koncentrovaného krmiva, je celková denní krmné dávka rozdělena do tří nebo více menších porcí. Objemná krmiva, dostupná po celý den, umožňují udržet zdravou funkci trávicí soustavy v optimálním stavu.

Doporučení: Snižte riziko vstupu nestráveného škrobu do slepého střeva správným výběrem koncentrátu, který má vyšší obsah tuku a vlákniny, nebo výběrem koncentrátu, který obsahuje suroviny, které byly mikronizované, nebo extrudované, a která mají vysokou stravitelnot škrobů už v tenkém střevě. 

Doporučení: Kromě používání koncentrátů s vysokým obsahem jádra může být acidóza způsobena pastvou koní na pastvinách bohatých na fruktany. Funguje stejný mechanismus: tenké střevo je přeplněno škrobem, který není schopeno zpracovat. Nestrávený škrob se přesouvá do slepého střeva, kde bouřlivá fermentace způsobuje pokles pH.

Doporučení: Používání lehce stravitelných, extrudovaných krmiv, snižuje riziko výskytu acidóz v tlustém střevě a následných případů bolestivých kolik. Tato krmiva umožní dotaci vysokých dávek energie koním v intenzivní tréninkové práci. Takový vysoce energetický koncentrát je Fitmin ENERGY, nebo „balancér“ Fitmin COMPLETE, kterým se v nízkém objemu doplní důležité živiny k běžné dávce jadrného krmiva, obvykle ovsa.

Konečník

Jak trávenina cestuje přes tlusté střevo ke konečníku, pokračuje absorbce živin do krevního řečiště. Když se blíží ke konci své cesty, dochází ke snížení procesu trávení, z nestravitelné hmoty se vstřebává se více vody a tvoří se koblížky, typický tvar koňských výkalů. 

Změny ve struktuře výkalů mohou někdy odhalit zdravotní problém. Řídké výkaly a nebo průjem, je známkou toho, že s gastrointestinálním traktem je něco špatně. Pokud nelze zjistit jasný důvod (změny v krmivu nebo v prostředí; dočasný stres, atd.), měl vy být kontaktovám veterinář. Na druhou stranu mohou být příliš suché výkaly známkou nedostatečného příjmu vody. Zdroje vody by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že koně mají neomezený přístup k dostatku čisté a nezávadné vody. 

Doporučení: Pro dosažení normální konzistenci výkalů se běžně používají probiotika nebo prebiotika. Posílení zdravého mikrobiálního prostředí tlustého střeva přídavkem probiotik podporuje trávení a využitelnost živin i prevenci kolik způsobených nevhodně zvolenou krmnou dávkou.

Ing. Jan Novák, čerpáno z EQUINEWS, By Kentucky Equine Research Staff
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net