vyziva zanr2Elektrolyty jsou látky, které se v roztoku štěpí na elektricky nabité částice nazývané ionty.U koní hrají elektrolyty důležitou roli při udržování osmotického tlaku v tělních buňkách a tím jsou nezbytné pro nervovou a svalovou aktivitu.Během sportovního nebo pracovního výkonu se sodík (Na+), draslík (K+), chlór (Cl-) a hořčík (Mg++), ztrácí potem a močí.


Ztráta těchto elektrolytů způsobuje únavu, svalovou slabost a dehydrataci. Je důležité mít určitou představu o množství vyloučených elektrolytů. Protože většina ztrát elektrolytů koně nastává pocením, je odhad množství ztráty tekutin během tréninku jednoduše zjistitelný úbytkem tělesné hmotnosti. 1 kg ztráty tělesné hmotnosti se zhruba rovná 1 litru tekutin. Množství ztráty tekutin je závislé na mnoha faktorech, jako je délka a intenzita práce, okolní teplota a vzdušná vlhkost. Proto nejlepší způsob, jak zjistit úbytek iontů potem, je vážení koní před a po tréninku, ještě před tím, než kůň dostane napít. Pro obecnou informaci můžeme počítat s tím, že kůň během běžného, rutinního tréninku, ztratí potem 5 až 10 litrů, ale také při intenzivní zátěži i 25 litrů potu. Větší ztráty tekutin mohou vést k vyčerpanosti a dehydrataci. Při ztrátě kolem 40 litrů a více, může dojít až k úhynu.

Rhabdomyolýza, nebo-li tying-up, je poměrně častý problém trénovaných koní. Mnohé výzkumy dokazují, že mezi příčinami tying-up je také iontová disbalance.

Práce středí a vysoké intenzity může vyvolat značné acidobazické poruchy, které ovlivňují tvorbu energie ve svalových buňkách a nástup únavy. Takové projevy vedou k dehydrataci a zvýšení pH krve. Takový stav se nazývá alkalóza. Výjimečně může díky tomu dojít až k závažnému selhání ledvin.

Přirozeným zdrojem iontu draslíku je sušená píce. Seno obvykle obsahuje v jednom kilogramu 10 až 20 g draslíku. Při zkrmování dostatečného množství, poskytne seno velký podíl potřeby draslíku pracujícího koně. Protože je seno chudé na obsah sodíku a chlóru, je nutné koni zajistit tyto živiny volným přístupem k solnému lizu. Koně i v klidu, běžně denně zkonzumují, v této formě, okolo 50 g soli.

I když je teoreticky možné zajistit dostatek elektrolytů kvalitní pící a solným lizem, dlouhodobá praxe trenérů dokazuje, že pravidelné používání komerčně vyráběných doplňků elektrolytů je pro sportovní a dostihové koně důležité. Pomáhají k dosažení maximálního výkonu, chrání před bolestivým tuhnutím svalů a urychlují regeneraci koní po výkonu. Kromě toho komerční doplňky elektrolytů by výrobci měli formulovat podle normovaných živinových potřeb koní, což přírodní zdroje iontů draslíku, sodíku a chlóru zajistit nemohou.

Společnost Dibaq a.s. nabízí ve svém portfoliu výrobků pro koně Fitmin ELEKTROLYT

Tato koncentrovaná směs elektrolytů, vyvinutá na základě výzkumů Kentucky Equine Research (KER), obsahuje nejnovější poznatky v doplňcích elektrolytů pro koně. Podávaný ve formě nápoje slouží k vyrovnání hladiny iontů, k neutralizaci kyselých metabolitů a urychlení regenerace organismu koně v období zvýšené a vysoké zátěže. Doplněk je obohacený o účinné antioxidanty jako je organicky vázaný selen, vitamíny C a E. Pro lepší využití energie a zlepšení fyzického výkonu svalstva, je tento doplněk obohacený také o l-carnitin.

Podle výzkumů KER, je možné podávat elektrolyty koním i před výkonem. V dávce 8 litrů roztoku elektrolytu nahrazuje potřebné elektrolyty a zmírňuje alkalózu způsobenou dehydratací. Podávání elektrolytu před výkonem tak může pomoci čelit podstatným ztrátám tekutin a iontů, ke kterým dochází v průběhu tréninku, soutěže nebo dostihu.

Ing. Jan Novák

Čerpáno z ELECTROLYTES AND THE PERFORMANCE HORSE, JOE D.PAGAN Kentucky Equine Research, Kentucky, USA., Consider Preloading Electrolytes to Exercising Horses, staf KER    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net