LuxionPomalu se zužující nabídku Katalogu ročků oživila dnes nabídka čtyř nových koní. Všechny čtyři nové ročky do něj uvedlo Centrum Darhorse, které nabízí tři hřebce a jednu už obsednutou a trénující klisnu. Všichni mohou nabídnout velmi zajímavé rodokmeny.

ApplesJadeNa Goffs December National Hunt Sale, dražbě překážkových koní, včera padl světový rekord. Za 530 tisíc € na ní byla vydražena desetiletá APPLE'S JADE (Saddler Maker), legendární proutěnkářka, kterou dražitel neváhal označit za Enable překážkových dostihů.

QuillajaDnes se v Deauville posledním dnem uzavřela tamní Vente l'Elevage, dražba věnovaná chovných klisnám, potenciálním matkám a také odstávčatům. Ač počty připuštěných klisen v našem chovu letos opět vykázaly významný pokles, dražba ukázala, že ne všichni chovatelé ztrácejí víru v budoucnost. Podle našich informací by z posledních dvou dnů měly do českého chovu přijít hned tři nové matky včetně jedné, které solidní přijetí zajistil už její úspěšný polobratr.

Arqana 20V Deauville pokračuje Vente d'Elevage, dražba chovného materiálu a odstávčat, na které čile nakupuje i bloodstock agent Christian Richner. Ten včera vydražil 4 koně pro své francouzské a rakouské klienty, dnes jich koupil dokonce 6 včetně trojice letošních hříbat. S jedinou výjimkou byly všechny dnešní nákupy realizovány ve prospěch zahraničních majitelů, ten jediný, směřující do České republiky, ale stojí za to. Je jím syn klisny Dentelle (Apeldoom), který bude již šestým potomkem své matky, který překročí naše hranice.

Zatímco evropská dražební sezóna se chýlí k závěru a její poslední letošní kapitola se začne psát dnes v Deauville, dražby na které je upřena největší pozornost - tedy dražby ročků, už v Evropě skončily. V neklidné době přinesly vesměs pokles průměrných cen, který postihl takřka všechny segmenty trhu a byl odrazem nejistoty, která se rozlila jak do současných životů kupujících, tak i do jejich obav z ekonomické budoucnosti.    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking